Bert van de Putte

Bert van de Putte is zelfstandig beleidsonderzoeker en organisatieadviseur op het gebied van monitoring en evaluatie. Dit betreft zowel het uitvoeren van evaluatiestudies, als het versterken van monitoring en evaluatie systemen in organisaties, inclusief het gebruik van de geleverde informatie voor beleidsformulering en -uitvoering en organisatorische leerprocessen. Een belangrijke karakteristiek is de praktische oriëntatie van het onderzoek en advieswerk. Hij is gepromoveerd op de opzet van monitoring- en informatiesystemen.

Belangrijkste werkterreinen zijn de internationale samenwerking, sociaalbeleid en humanitaire hulp.

E-mail: bert@provenium.nl
Website: www.monitoringandevaluation.com