Ervaring

De partners in Provenium hebben een rijke ervaring aan advisering op een breed terrein. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit hun praktijk.

Vragen rond macht en invloed
Een onderwijsorganisatie komt niet verder in haar ontwikkeling door stagnatie in processen. De invloed van de directie is te beperkt door de macht van het personeel. Onderzocht werd primair de visie op onderwijs verhelderd en deze werd vervolgens gekoppeld aan de visie op professionaliteit van de docenten en de visie op leiderschap en management. Ook werd een organisatiesimulatie uitgevoerd waarin het inzicht ontstond dat de organisatie zonder helder leiderschap niet kon functioneren.

Vervolgens werden, vanuit de verkregen inzichten, nieuwe beleidslijnen uitgezet en uitgevoerd met de vinger aan de pols. Daaruit bleek dat heldere sturing het doel van de organisatie ten goede kwam en de kwaliteitsontwikkeling zich in een veel veiliger sfeer kon ontwikkelen. Diverse betrokkenen hebben gedurende het traject een aantal coachinggesprekken gehad.

Ontwikkelen van gemeenschappelijke visie
Het management van een middelgrote profitorganisatie zit niet op één lijn en gevraagd wordt om begeleiding te krijgen bij de verdere ontwikkeling van activiteiten. Er zijn problemen op het managementniveau en op medewerkersniveau. Het begeleidingstraject behelst een aantal coachingsgesprekken met het MT en begeleiding bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het managementoverleg.

In de loop van het traject blijkt dat de visies op het leiden van de organisatie niet overeenkomen. Er wordt geconstateerd dat verder zoeken van gemeenschappelijkheid veel energie zou gaan kosten en geen garantie op succes heeft.

Een manager treedt terug en vindt een werkkring die beter bij hem past. Het veranderde MT gaat met een aantal managementinstrumenten aan de slag en weet de motivatie van het personeel en de prestaties van de organisatie sterk te verbeteren. Centraal staat hierbij het werken vanuit een gemeenschappelijke visie op hun primaire taak en een expliciet beeld van de rol die alle medewerkers hebben bij het bereiken van de productiedoelen van de organisatie.

Een vertrouwensconflict
Een vertrouwensconflict tussen bestuur en team van een school over een benoeming van een schoolmanager zet de werkrelaties op springen. De begeleiding bestaat uit het voeren van gesprekken met de diverse partijen en de essentie van de grieven daarna met elkaar te bespreken.

In een tweede stap wordt een wensenlijst van positieve acties opgesteld en deze wordt na zorgvuldige bespreking en amendering door allen geaccordeerd. Tevens worden evaluatiemomenten vastgelegd die onder begeleiding worden uitgevoerd.

Na een jaar blijken de problemen te zijn opgelost en de energie komt weer ten goede van het onderwijs.

Verbeteren van projectbeheer
Een agentschap van twee departementen van de Nederlandse overheid wenst versterking van project en programmabeheer te realiseren. Zij besluiten tot invoering van resultaatgericht projectbeheer en leiden medewerk(st)ers op om als interne facilitatoren van werkconferenties op te treden.

In een serie trainingen worden afdelingschefs en medewerk(st)ers de concepten en technieken geleerd. Een serie intensieve trainingen worden gegeven om een aantal mensen in staat te stellen de organisatie bij te staan als ‘helpdesk’ en als facilitatoren van werkconferenties.