Frank Little

Frank Little is planningsdeskundige, facilitator/moderator van participatieve werkconferenties en management trainer. Zijn passie is het in beweging zetten van (project-) teams om tot concreet en uitvoerbare actie te komen.
Hij heeft ruime ervaring met het faciliteren van internationale projectgroepen bij het concretiseren van hun plannen. Hij heeft vele overheids- en semi-overheidsorganisaties geholpen bij het introduceren van resultaatgerichte programma’s en planningssystemen. Verder houdt hij zich bezig met internationale onderhandeling, het werken met andere culturen en creativiteitstechnieken in organisaties.

Telefoon: 0481-351616
E-mail: frank@provenium.nl
Websites: www.provenium.nl