Human Resources Development

Enkele activiteiten die wij aanbieden.
Provenium benadrukt dat medewerkers voortdurend in beweging moeten blijven en mee moeten groeien met de continu veranderende organisatie. De omgeving verandert en dat betekent dat de strategische doelen van de organisatie ook veranderen. Dit geldt voor zowel de commerciële sector als de publieke sector.

Wij focussen altijd op meerdere terreinen tegelijk. Dat heeft voor u als winst dat de resultaten van ons werk stevig ingebed worden in de organisatie. Ook de individuele manager of werknemer die wij begeleiden zal dieperliggende ontwikkelingen in zijn denken, voelen en gedrag ervaren nadat een coachingstraject bij ons is doorlopen.

  • Managementcoaching . Dit doen wij op basis van ruime ervaring als manager, Managementopleider en coach.
  • Loopbaancoaching . Als loopbaancoach begeleiden wij de medewerker naar een beroeps en levensperspectief dat past bij de levensfase waarin hij zich bevindt. Aanleren van nieuwe strategieën en soms afleren van oude strategieën hoort vaak bij het in balans brengen van de Persoonlijke capaciteiten en professionele vaardigheden met de eisen van de werkgever.
  • Individuele Coaching Uw medewerkers zijn uw belangrijkste werkkapitaal. Dit vraagt samenhang van het algemene organisatiebeleid en het personeelsmanagement. Wij zijn ons ervan bewust dat de verandering van één dimensie van een organisatie ook bijstelling vraagt van andere organisatieonderdelen. Wij bieden u ondersteuning en begeleiding bij het opzetten en ontwikkelen van uw HRM beleid om daarmee de samenhang tussen organisatiebeleid en personeelsbeleid te verzekeren.
  • Organisatie Rol Analyse (ORA). Een coachingstraject op basis van de analyse van rollen die de coachee inneemt in de organsatie. Deze ORA kan ook zeer succesvol in een managementteam worden uitgevoerd.
  • Intervisietraining. In intervisietraining Begeleiden wij het gezamenlijke leerproces van een studiegroep, gericht op verbeteren en vernieuwen van hun individuele en teampotentieel.
  • Teambegeleiding. Hierbij richten wij ons vaak op zelfsturing en product- en klantgericht opereren. Wij gaan conflicten niet uit de weg maar zien deze als bronnen voor groei en kwaliteitsontwikkeling.
  • Internationale Groepsdynamische Werkconferenties. Hierin leren de deelnemer wat er onder de oppervlakte in groepen gebeurd en hoe zij daar vanuit hun Rol effectief op in kunnen spelen. Deze werkconferenties vinden tweemaal per jaar plaast onder leiding van een van de partners van Provenium in een samenwerking met enkele andere nationale en internationale adviesbureau’s.
  • Advisering bij personeelsdoorstroming. Door teams te stimuleren tot samenwerking gericht op resultaatsevaluatie, stimuleren wij het uitvoeren van doorstromingsprofielen die passen bij de eisen van de organisatie en bij de capaciteiten van de medewerkers.
  • Assessments. Wij voeren assessments uit die gericht zijn op het kwaliteitspotentieel van de medewerker. Niet het kúnnen staat hierbij centraal maar het potentieel om de gevraagde competenties te kunnen ontwikkelen. Dit geeft meer garantie op succes en doorstroming in organisaties dan een momentopname waarin de reeds ontwikkelde capaciteiten worden gemeten.