Logical Framework

De Provenium benadering van planning
Participatie in resultaatgerichte planning

Logical Framework (“logisch kader,” afgekort: LFA) is een resultaatgerichte planningsmethode. Resultaatgericht wil zeggen dat de nadruk ligt op de te bereiken doelen; men maakt afspraken over wat de (eind)gebruikers dienen te ontvangen, wat zij met die ontvangen diensten of producten gaan doen, en de bijdrage die dat levert aan positieve effecten in de maatschappij.

De externe factoren (“aannamen”) waar men rekening mee moet houden en de maatregelen om de risico’s te beperken maken er ook deel uit van het plan. Het volgen (“monitoren”) van de te bereiken doelen en de aannames doet men met behulp van de zg. indicatoren die eveneens in het plan worden opgenomen, samen met de activiteiten en hoofdelementen van budget en middelen.

De planningsmatrix (zg. “logframe” ) vat een project samen op één vel papier en legt bloot de logica van het project zodat de projectpartners heldere afspraken kunnen maken.
De LFA planningsmethode wordt vaak toegepast als onderdeel van participatieve werkconferenties en planningsbijeenkomsten onder de naam Doelgericht Planning (GOPP). LFA is een van de kernbegrippen in Projectcyclus management, PCM.
Provenium heeft veel ervaring in het gebruik van LFA in organisaties en samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt door:

  • training van stafleden en projectpartners: het introduceren van de basisbeginselen van resultaatgericht planning, training in de praktische vaardigheden die nodig zijn bij het opzetten van een logisch kader.
  • analyseren van bestaande projecten in termen van de LFA-benadering om een integraal systeem van planning, monitoring en effectmeting op te zetten.
  • het leiden van workshops en werkconferenties (zg. “moderatie” of het faciliteren van werkbijeenkomsten) om resultaatgerichte plannen te maken.