Monitoring notities

Monitoring kent een grote verscheidenheid van vormen en toepassingen. Deze notities gaan over monitoring van projecten en programma’s: een samenhangend geheel van afgebakende activiteiten gericht op het bereiken van omschreven doelstellingen en dat wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een coherente organisatiestructuur. Zelfs met deze beperking is de diversiteit van monitoring nog groot. Project- en programmaorganisaties hebben monitoringsystemen voor apparatuur, voor personeel, financiën, voor de uitvoering van activiteiten, voor het behalen van resultaten en voor het volgen van ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving. Deze notities gaan over al deze vormen van monitoring, maar vooral over monitoring van de uitvoering van activiteiten, en het behalen van resultaten. In deze notities worden de term programma gebruikt voor zowel projecten als programma’s.

De nadruk ligt op organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Monitoring is niet beperkt tot de (semi-) publieke sector. In bedrijven is intensieve monitoring gebruikelijk. Een van de kenmerken van de (semi-) publieke organisaties is de complexiteit van de doelstellingen die zij nastreven en de diversiteit van belanghebbenden. Omdat dergelijke organisaties werken met publieke middelen, zijn programma’s vaak het onderwerp van intensief toezicht.

Deze notities geven een overzicht van principes en de praktijk van monitoring. De notities zijn gebaseerd op praktische ervaringen met de opzet en het versterking van monitoringsystemen voor projecten en programma’s. Doel is inzichten en ervaringen ter beschikking te stellen van hen die in de praktijk monitoringsystemen beheren of moeten opzetten.

In veel organisaties en zeker in de literatuur is veel aandacht voor het aan monitoring verwante evaluatie, en wordt relatief weinig aandacht gegeven aan de principes en praktijk van monitoring. Deze notities willen een bijdrage leveren deze leemte te vullen.

Opzet van deze notities

De monitoring notities beschrijven verschillende aspecten van de principes en de praktijk van monitoring. Op de introductie pagina is een overzicht van de onderwerpen te vinden met een beknopte aanduiding van de inhoud van de notities. De notities zelf zijn te vinden als u klikt op de bijbehorende pdf link.

Deze notities zijn werk in uitvoering. Suggesties en opmerkingen zijn welkom. U kunt deze richten aan: bert@provenium.nl

Indien de bron duidelijk vermeld is mag alles uit deze notities gebruikt worden zonder toestemming van de copyrighthouder.

Lijst van notities over monitoring