Onderzoek

Organisaties worden meer en meer aangesproken op de resultaten die zij bereiken. Dit vereist systemen die informatie over resultaten en effecten verzamelen en op een toegankelijke manier beschikbaar stellen aan medewerkers en het management van deze organisaties. Vergaren van deze informatie gebeurt op verschillende manieren:

  • Interne rapportage: bij het opzetten van een rapportagesystematiek moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de uitvoerder om goede rapportages op te stellen, en met de capaciteit om rapportages te verwerken elders in de organisatie.
  • Interne onderzoeken naar resultaten en effecten: van werkbezoeken tot complexe onderzoeken die door medewerkers van de organisatie zelf worden uitgevoerd.
  • Extern onderzoek naar de resultaten en effecten van activiteiten: dit wordt steeds belangrijker. Het vereist goede sturing van het onderzoeksteam om te komen tot uitkomsten die relevant en toepasbaar zijn.

Enkele activiteiten die wij aanbieden
Provenium levert de volgende diensten aan organisaties ten behoeve van de informatievoorziening aan management:

  • Uitvoeren van resultaat- en effectonderzoek : dit betreft het doen van evaluatieonderzoek, inclusief het ontwerp van het onderzoek, waarbij een gedegen methodologische opzet gecombineerd moeten worden met beperkte middelen en tijd, het verzamelen en verwerken van gegevens en de rapportage.
  • Ontwerpen en invoeren van rapportage en evaluatiesystemen : waarbij het doel is te komen tot effectieve, en tegelijkertijd weinig complexe, systemen. De capaciteit om informatie te leveren en te verwerken is beperkt. Rigoureuze selectie van de gevraagde informatie is daarom essentieel. Dit kan worden bereikt door een geleidelijke opbouw van de benodigde systematiek, wat de mogelijkheid geeft van ervaringen te leren, en de behoeften van gebruikers van informatie steeds scherper in beeld te krijgen.
  • Versterking van het leervermogen van organisaties om feedback-informatie zo effectief mogelijk te gebruiken.
    Provenium legt de nadruk op praktisch toepasbare werkwijzen en instrumenten. Grote zorg wordt besteed aan de inpassing van deze instrumenten in de dagelijkse werkprocessen binnen de organisatie.