Programmeren en projectbeheer

Werkconferenties (workshops)

Vele organisaties zijn de laatste jaren bezig geweest met het invoeren van projectmatige werken en resultaat-gerichte managementafspraken. Bij overheden is dit bekend o.m. als VBTB (‘Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording’) en ‘Project Cycle Management’ (PCM). Vele commerciële organisaties kennen een soortgelijke aanpak, waarbij verantwoordelijkheid voor de resultaten zo laag mogelijk in de organisatie wordt geplaatst. Het maken van de nodige afspraken blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Ook het begeleiden van medewerkers en het beheer van projecten en activiteiten op basis van heldere resultaatafspraken geeft soms moeilijkheden. De gemaakte afspraken blijken dan niet concrete genoeg of blijven hangen op het niveau van activiteiten en verantwoordelijkheden.

Door jarenlang ervaring met het toepassen van de technieken, zijn de partners van Provenium in staat om mensen te helpen bij het concretiseren van doelen en resultaten zodat zij tot afspraken komen waarmee er goed te werken is.

Het ontwerpen en beheer van programma’s (projectcyclusmanagement) vraagt om technieken die verder reiken dan de gebruikelijke methoden van projectbeheer. Wij bieden ondersteuning aan managers van programma’s en hun medewerkers die belast zijn met het begeleiden van dergelijke activiteiten. Het zorgvuldig definiëren van de te bereiken doelen, en de organisatorische aspecten van een programma, behoren tot de diensten die wij leveren.

Wij doen dit als neutrale facilitatoren van het proces en niet als technische adviseurs, om de motivatie van alle betrokkenen zo groot mogelijk te maken.

Enkele activiteiten die wij aanbieden
Provenium benadrukt de noodzaak om medewerkers effectief te betrekken bij probleemoplossing in hun organisaties en de programmaís en projecten die zij uitvoeren. De werkmethodes zijn erop gericht om op efficiënte en plezierige wijze mensen met elkaar te laten samenwerken. Het blijft niet bij goede bedoelingen, maar mond uit in concrete afspraken over vervolgacties en verantwoordelijkheden.

  • Programmeren en projectcyclus management. Om mensen in staat te stellen een verscheidenheid aan activiteiten en projecten (op afstand) te managen, geven wij training en adviseren wij over het invoeren van technieken om programma’s te ontwerpen.
  • Projectontwikkeling. Door middel van werkconferenties, maar ook door het ontwikkelen van individuele vaardigheden, worden medewerkers in staat gesteld om projecten van hoge kwaliteit te formuleren. De methoden richten zich op doel- en resultaatgerichte plannen, waarin risico’s zijn onderkend en verantwoording expliciet gemaakt is.
  • Creatieve probleemoplossing. Er zijn niet altijd voor de hand liggende oplossingen voor problemen. Creatieve technieken om problemen te analyseren en innovatieve oplossingen te verzinnen maken deel uit van de mogelijke aanpak.
    Om deze doelen te realiseren, bieden wij onze diensten aan als facilitatoren van werkconferenties (workshops) . Waar een situatie vraagt om het gezamenlijk bespreken en oplossen van problemen, kan een werkconferentie of workshop vaak uitkomst bieden. Mensen werken dan onder begeleiding van een neutrale moderator om in korte tijd en op efficiënte wijze tot gedeelde conclusies te komen.
  • Programmamonitoring. Monitoring kent een grote verscheidenheid van modellen en toepassingen.  Project- en programmaorganisaties hebben monitoringsystemen voor apparatuur, voor personeel, financiën, voor de uitvoering van activiteiten, voor het behalen van resultaten en voor het volgen van ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving. Klik hier voor onze notities over monitoring van programma’s.