Resultaat en effectonderzoek

Doel

Evaluatieonderzoek is de basis om van eigen ervaringen te leren. Het verschaft de informatie die nodig is om activiteiten en uw strategie bij te kunnen sturen. Evaluatieonderzoek richt zich met name op het uitvoeringsproces zelf en de resultaten of effecten die met de activiteiten worden behaald. Dit betreft zowel activiteiten die een duidelijke tastbaar resultaat opleveren als de verlening van diensten.

Doelgroep

Evaluatieonderzoek dient in eerste instantie ter ondersteuning van het management op diverse niveaus in de organisatie. Daarnaast is het voor uitvoerende medewerkers zelf nuttig gebleken als zij betrokken zijn bij reflectie op de activiteiten die zij uitvoeren. Dit vergroot hun zicht op het grotere geheel waarvan zij deel uitmaken.

Aanpak

Evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd vanuit een praktische oriƫntatie. Een gedegen methodologische werkwijze wordt gecombineerd met het praktisch belang van de organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot aanbevelingen waarvan de praktische aspecten, zoals de inpassing in administratieve en uitvoerende werkprocessen en de verantwoordelijkheden van betrokken medewerkers zijn uitgewerkt.

Effect

Kennis van, en reflectie op, het eigen handelen is de basis voor meer effectief en efficiƫnt werken in de toekomst. Voor non-profit instellingen is dit soort terugkoppeling extra belangrijk omdat marktsignalen vaak geen rol spelen.