Werkconferenties

Medewerkers van afdelingen en projectgroepen hebben veel te bieden bij het uitvoeren van effectieve plannen. Ze motiveren als ze geen zeggenschap in het maken van deze plannen gehad hebben, vraagt veel overtuigingskracht en soms zelfs pressie. Het is beter om hun participatie te verkrijgen in een vroeg stadium.

Om dat proces zo te beheren dat de hoogste kwaliteit wordt verkregen met de minst mogelijk weerstand en energie, is meer nodig dan goede wil. De partners die werkzaam zijn bij Provenium zijn ervaren projectleiders, managers, adviseurs en workshop moderatoren. Zij leveren ruim 20 jaar werkconferenties en training aan workshop moderatoren, projectleiders en managers in participatieve probleemoplossing en besluitvorming in Nederland, Europa en vele andere delen van de wereld. Zij faciliteren planningsbijeenkomsten in complexe multi-partner en internationale projecten en assisteren bij het verbeteren van teamwerk en het verkrijgen van oplossingen van hoge kwaliteit.

Doelgroep
(Project)managers, teamleden en andere uitvoerende medewerkers zowel in de eigen organisatie als in projectgroepen samengesteld uit partnerorganisaties.

Onze werkwijze
Wij leveren neutrale workshop moderatoren die in staat zijn een groep te faciliteren bij het oplossen van complexe vraagstukken. In samenspraak met het (project)management analyseren we de benodigde stappen waarmee de groep in staat gesteld wordt hun kennis, ervaring en capaciteiten ten volle te benutten.

Effect
De concrete producten van een werkconferentie (b.v. gezamenlijke visie, resultaatgerichte afspraken, risicoanalyse en -beheersing, actieplannen) zijn gericht op praktische toepasbaarheid in de werksituatie.

De praktijk
Wij hebben ervaring in een verscheidenheid van workshop methodes en technieken, uitgevoerd in verschillende profit- en non-profit sectoren, bij rijks-, provincie- en lokale overheid, agentschappen en grote organisaties. Op basis van de analyse vooraf, ontwerpen wij een specifieke procedure waarmee de deelnemers in staat gesteld worden om aan de urgente vragen te werken en daarover concrete afspraken met elkaar te bereiken. De methodes zijn o.m.: het Logisch Kader (logical framework), LENS aktieplanning, Open Space Technology, Appreciative Inquiry, Technology of Participation (ToP) methodes.

Voor langdurige veranderingstrajecten leveren wij ook training aan workshopfacilitatoren vanuit de eigen organisatie om hun in staat te stellen zelf deze processen te begeleiden.

Cursussen met open inschrijvingen worden gehouden in samenwerking met MDF (Group Facilitation) en PCM Group (groepsfacilitatie m.b.v. Logical Framework Approach).